I Międzynarodowy Kongres

Tkanki miękkie w praktyce fizjoterapeuty

21 Listopada 2015 r., Warszawa
Aula Schumana - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
PROGRAM ZAREJESTRUJ SIĘ
Wszystkie prelekcje i warsztaty poświęcone tylko tkankom miękkim oraz powięziom!!!


TYLKO U NAS:


Weźmiesz udział w praktycznych wykładach zawierających bogatą dokumentację zdjęciową, filmy oraz wyniki badań

Zdobędziesz wiedzę przekazaną od najlepszych terapeutów z Polski, Niemiec i Francji

Poznasz podejście powięziowe, osteopatyczne oraz łańcuchów mięśniowych i stawowych w leczeniu dysfunkcji barku

Nauczysz się najlepszych strategii terapii tkanek miękkich, w tym dra Ciechomskiego

Przyswoisz założenia systemu dr Idy Rolf oraz strategie leczenia urazów tkanek miękkich

Będziesz miał okazję rozwiać wszelkie swoje wątpliwości podczas sesji pytań i odpowiedzi, korzystając z doświadczenia Cédric Carré, Thomasa Sonnleitnera, Jarosława Ciechomskiego oraz pozostałych prelegentów

Możesz wziąć udział w jednym z 6 praktycznych warsztatów prowadzonych przez dr Ciechomskiego, Cedrica Carre-a, Thomasa Sonnleitner-a, Macieja Jurasza lub Włodzimierza Ciepałę.Nie możesz przegapić jedynego i pierwszego w kraju kongresu, podczas którego najlepsi terapeuci praktycy z Niemiec, Francji oraz Polski podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem!!!Najlepsze grono wykładowców:

Cédric Carré
Cédric Carré
fizjoterapeuta, Członek zespołu dydaktycznego GDS Centrum Szkoleniowego Philippe CAMPIGNION, Nauczyciel anatomii i biomechaniki w Instytucie Kształcenia Masażystów i Fizjoterapeutów dla osób z zaburzeniami widzenia w Lyon, autor artykułów i publikacji.
Thomas Sonnleitner
Thomas Sonnleitner
nauczyciel Instytutu Barrala i dyplomowany osteopatia, certyfikowany Rolfer.
Jarosław Ciechomski<
dr n.k.f Jarosław Ciechomski D.O., P.t.
były wieloletni Prezes wielkopolskiego odziału PTF. Współzałożyciel pierwszej szkoły osteopatii w Polsce i absolwent polskiej filii belgijskiej szkoły Sutherland Collage of Osteopathic Medicine. Jedyny polski instruktor metody Fascial Manipulation wg L. Stecco. Certyfikowany terapeuta: Metody Łańcuchów Mięśniowych GDS, Cyriax, McKenzie, Mulligan, PNF, terapii manualnej w modelu holistycznym, neuromobilizacji, terapii punktów spustowych w Dawid Simons Academy, Fascial Distortion Model, metody prof. Lewita, terapii wisceralnej wg Barrala, terapii czaszkowo-krzyżowej wg Upledgera, Muscle Repositioning wg Bertolucciego i wielu innych.
Marian Majchrzycki
Marian Majchrzycki
absolwent Wydziału Fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Osteopatii w Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii. Swoją wiedzę oraz doświadczenie zdobywa podczas licznych kursów prowadzonych przez nauczycieli z Polski i z całego świata. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Twórca i redaktor naukowy monografii "Dysfunkcje narządów ruchu". Prowadzi autorskie kursy terapii manualnej i masażu dla fizjoterapeutów.
Ireneusz Hałas
Ireneusz Hałas
specjalista fizjoterapii, Kinesiology Taping Senior Instructor, Asystent Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Tkanek Miękkich dr Jarosława Ciechomskiego, prezes Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego PTF, Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie, prowadzi szkolenia rozwijające Kinesiotaping o analizę mięśniowo-powięziową pod auspicjami K-Active Association Europe.
Adam Polański
Christoph Sommer
Dyplomowany Instruktor Rolfingu®, HP. Jest instruktorem Rolfingu® w The Rolf Institute, Boulder, CO oraz European Rolfing® Association. Od 1986 prowadzi prywatną praktykę w Monachium, specjalizując się w strukturalnych terapiach manualnych. Ukończył m.in. kurs Terapii Czaszkowo-krzyżowej w The Upledger Institute, studiował z wieloma nauczycielami Rolfingu®, studiował Somatic Experiencing z Peterem Levine, Ronem Kurtz (twórcą Hakomi-Method, psychoterapii zorientowanej na ciało) oraz Hubertem Godard (Instruktorem Rolf Movement®, byłym dziekanem The University Paris IV). Przez 25 lat podąża za rozwojem pracy Barrala. Wraz z Jean-Pierre Barralem i Peterem Schwindem jest współzałożycielem “MUNICH GROUP”, będącej platformą prezentującą multidyscyplinarne terapie manualne, jest także nauczycielem wszystkich poziomów kursów Barral Institute, Munich Group oraz podyplomowych szkoleń w szkołach Osteopatii w Europie.
Maciej Jurasz
Maciej Jurasz
PT OMT, właściciel gabinetu Archeus, terapeuta metody Fascial Distortion Model, Kaltenborna-Evjentha oraz koncepcji S-E-T (Sling Exercise Therapy), kinesiotaping, neuromoblizacji wg Butlera oraz treningu medycznego.
Michał Sternak
Michał Sternak
absolwent kierunku fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Dodatkową wiedzę i umiejętności praktyczne zdobył i ciągle zdobywa, uczestnicząc w licznych kursach z zakresu fizjoterapii i terapii manualnej. Metody terapeutyczne, którymi się posługuje to uznane w świecie łańcuchy mięśniowe i stawowe, manipulacje powięzi, terapię tkanek miękkich i inne. Zwolennik holistycznego podejścia do pacjenta.
Włodzimierz Ciepała
Włodzimierz Ciepała
absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Studiów Podyplomowych w Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii oraz certyfikowany terapeuta Terapii manualnej Kaltenborn-Evjenth, metodyPNF, Terapii manualnej wg.B Mulligana, Europen FDM Association, Techniki pracy mięśniowo-powięziowej przez fibrolizę z wykorzystaniem haczyków. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu leczenia osteopatycznego i diagnostyki różnicowej w terapii manualnej. Na co dzień pracuje i zarządza Centrum Rehabilitacji i Osteopatii ,,Neuron" w Miechowie i Dąbrowie Górniczej.
Marcin Hoffmann D.O.
Marcin Hoffmann D.O.
dyplomowany osteopata (D.O.), fizjoterapeuta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i studiów z zakresu osteopatii na Sutherland College of Osteopathic Medicine (Belgia) oraz uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń podyplomowych z zakresu osteopatii, terapii manualnej i rehabilitacji. Autor publikacji oraz wystąpień na konferencjach naukowo - szkoleniowych dotyczących zagadnień leczenia osteopatycznego i fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu i żucia. Wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu Terapii Manualnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz autorskich szkoleń podyplomowych dla fizjoterapeutów i lekarzy.Szczegółowy Program Kongresu:

08.00-9.30

I sesja warsztatowa

 • warsztat nr 1:    Brak wolnych miejsc!
  Cédric Carré

  „Podejście łańcuchów mięśniowych i stawowych G.D.S. do leczenia barku w optyce barku zamrożonego”

  Pokazane będą sposoby podejść terapeutycznych do leczenia zamrożonego barku oraz wykorzystanie sześciu łańcuchów mięśniowych i stawowych wpływających na funkcję obręczy barkowej.

 • warsztat nr 2:    Brak wolnych miejsc!
  dr n.k.f Jarosław Ciechomski D.O., P.t.

  „Manipulacja powięzi w dysfunkcjach trzewnych na podstawie dolegliwości bólowych pięty”

  Manipulacje powięzi w dysfunkcjach trzewnych wg L. Stecco jest nowym obszarem zainteresowań terapeutów w Polsce. Na warsztacie zostanie przedstawiony koncept leczenia powięzi trzewnych w połączeniu z przeniesionymi napięciami do narządu ruchu. Anatomiczne połączenia obu systemów mogą tłumaczyć dlaczego różne nieustępujące dolegliwości bólowe tkanek nie poddają się trwałemu wyleczeniu jeśli nie weźmie się pod uwagę aspektu trzewnego.

 • warsztat nr 3:
  Christoph Sommer

  „Splot lędŸwiowy - neuromobilizacje wg J.P. Baralla”

  Neuromanipulacje to nowy koncept w terapii manualnej opracowany przez J.P. Barral'a D.O. i A. Croibier'a D.O. Niezwykle skuteczny i delikatny sposób likwidacji restrykcji otoczek nerwowych wpływa znacząco na poprawę leczenia wielu zaburzeń mięśniowo-powięziowych. Na warsztacie zostanie zaprezentowana diagnostyka specyficzna dla konceptu i leczenie splotu lędŸwiowego wraz z klinicznym wnioskowaniem zaburzeń nerwów w relacji do całego ciała.

09.45-09.50

Uroczyste otwarcie kongresu

09.50-10.50

Christoph Sommer, BI, Rolfer, HP

„Neuromanipulacje wg Jean Pierre Baralla- przegląd metody”

W trakcie wykładu przedstawione zostaną zasady, wpływ i wskazania do neuromanipulacji. Nie braknie specyficznej diagnostyki i wnioskowania zaburzeń nerwów w relacji do całego ciała a także przykładów klinicznego wykorzystania koncepcji.

10.50-11.20

dr n.k.f Jarosław Ciechomski D.O., P.t.

"Strategie leczenia urazów tkanek miękkich"

Wykład wprowadzający dotyczący strategii leczenia urazów tkanek miękkich będzie oparty o znajomość fizjologii faz gojenia tkanek. Skuteczna i szybka terapia może, a także powinna być prowadzona od pierwszej doby po urazie. Odpowiednie leczenie musi być jednak oparte o znajomość praw rządzących gojeniem urazu co zostanie przedstawione w sposób praktyczny z akcentem na szybką rehabilitację. Przedstawiony będzie również przegląd badań na temat szkodliwości konserwatywnego leczenia poprzez długoterminowe unieruchomienie uszkodzonych tkanek. Praktyczne zastosowanie różnych technik powięziowych uzupełni wykład dając możliwość oceny efektywności takiego podejścia terapeutycznego.

11.30-11.50

Przerwa kawowa

11.50-12.20

mgr Ireneusz Hałas

"Porównanie Terapii Tkanek Miękkich wg dr J. Ciechomskiego z PNF i TENS w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego w oparciu o evidence based medicine"

Przedstawione zostaną badania dotyczące wykorzystania technik powięziowych w leczeniu dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa. Opisane techniki zostały porównane w projekcie badawczym z metoda PNF i elektrostymulacją TENS. Obserwowana duża skuteczność technik powięziowych została w oparciu o EBM udowodniona na dużej grupie pacjentów. Są tą jedne z pionierskich badań w naszym kraju opisujących działanie technik powięziowych.

12.20-12.50

mgr Michał Sternak

"Manipulacje Powięzi w leczeniu dysfunkcji okulistycznych"

Prelegent przekaże wyniki pilotażowych badań możliwości zastosowania metody Fascial Manipulation wg Luigiego Stecco w leczeniu zaburzeń wzroku u dzieci. Metoda FM oprócz znanych niezwykle skutecznych sposobów leczenia dysfunkcji w narządzie ruchu zajmuje się również leczeniem różnych dysfunkcji trzewnych. Jednym z nich jest między innymi leczenie zaburzeń narządu wzroku. Te formy leczenia są mało znane w fizjoterapii a wchodzą w skład globalnego podejścia do leczenia różnych dolegliwości naszych pacjentów.

12.50-13.30

dr Marian Majchrzycki, D.O., mgr Włodzimierz Ciepała, D.O, mgr Marcin Hoffmann D.O.

„Diagnostyka różnicowa wykluczająca dolegliwości bólowe rejonu szyjno-barkowego w osteopatii”

Zaprezentowane przez osteopatów i fizjoterapeutów kliniczne podejście do diagnostyki różnicowej bólu okolicy szyjno -barkowej jest przykładem w jaki sposób wykształcony w tej dziedzinie osteopata szczegółowo analizuje wszystkie możliwe przyczyny dolegliwości tego obszaru. Diagnostyka różnicowa jest pewną formą sztuki wymagającą od badającego doskonałej umiejętności logicznego wnioskowania popartą dużą wiedzą anatomiczną.

13.30-14.30

Lunch

Panel specjalny – część I
Leczenie schorzeń barku w oparciu o techniki powięziowe

14.30-15.10

mgr Maciej Jurasz

"Badanie i leczenie barku wg FDM"

Fascial Distorsion Model metoda opracowana przez amerykańskiego osteopatę dr Typadlosa. Jest niezwykle skutecznym sposobem leczenia dysfunkcji w układzie powięziowym. Wykład zaprezentowany przez Pana Jurasza przedstawi różne typy zaburzeń powięziowych i ich korektę na przykładzie bólu barku.

15.10-16.10

Thomas Sonnleitner, D.O., Rolfer, nauczyciel Instytutu Barrala

„Podejście trzewno-naczyniowo-nerwowe w leczeniu barku”

J.P. Barral D.O. jest uważany za jednego z największych osteopatów na świecie. Znalazł się wg amerykańskiego czasopisma "Time" w "Top 6" najważniejszych kreatorów , wynalazców medycyny alternatywnej. Opracowany przez niego system leczenia trzewi jest podstawową forma terapii we wszystkich szkołach osteopatii na świecie.
Zaprezentowana przez Thomasa Sonnleitnera D.O. metoda pokaże w jaki sposób rolę trzewi, układu nerwowego i naczyniowego w dolegliwościach obszaru barku widzi Barral.

16.10-16.30

Przerwa kawowa

Panel specjalny – część II

16.30-17.30

Cédric Carré, APGDS

„Podejście łańcuchów mięśniowych i stawowych G.D.S. do leczenia barku w optyce barku zamrożonego”

Metoda łańcuchów mięśniowych i stawowych wg Godelieve Denys Struyf jest najważniejszą na świecie obok Mezier koncepcją zakładającą istnienie połączeń w formie "łańcuchów mięśniowych" uczonych od ponad 40 lat w większości krajów świata.
Zostanie przedstawiona bardzo dokładna analiza połączeń biomechanicznych wpływających na obręcz barkową w oparciu o istnienie sześciu łańcuchów. Analiza kinezjologiczna jest zawsze połączona z oceną stanu emocjonalnego i zachowania pacjenta , która jest zawsze współtowarzysząca wszystkim typom dysfunkcji przewlekłych.

17.30

Zakończenie kongresu

17.45-19.15

II sesja warsztatowa

 • warsztat nr 4:
  Thomas Sonnleitner

  „Podejście trzewno-naczyniowo-nerwowe w leczeniu barku”

  Prelegent pokaże w jaki sposób cały kompleks trzewno-nerwowo-naczyniowy można wykorzystać do skutecznego leczenia dolegliwości barku.

 • warsztat nr 5:
  Maciej Jurasz

  „Badanie i leczenie barku wg FDM”

  Część praktyczna uzupełni model teoretyczny o pokaz zastosowania różnych typów technik korygujących określone dysfunkcje powięzi.

 • warsztat nr 6:
  Włodzimierz Ciepała

  „Diagnostyka różnicowa wykluczająca dolegliwości bólowe rejonu szyjno-barkowego w osteopatii”

  Uczestnicy warsztatów będą mogli zobaczyć w praktyczny sposób protokół badawczy tego obszaru co pozwoli rozszerzyć ich wiedzę z tej dziedziny.UWAGA!!! Nie zwlekaj!!!
Liczba miejsc na prelekcje i warsztaty ograniczona!

Jeden uczestnik Kongresu może wziąć udział tylko w jednym wybranym warsztacie, liczba miejsc na warsztatach jest ściśle ograniczona, wybór warsztatu możliwy jest w trakcie wypełniania formularza zgłoszenia, warsztaty odbywać się będą w miejscu kongresu.

Uwaga! Potwierdzenie zapisu na warsztaty zostanie przesłane do uczestników drogą mailową w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.21 listopada 2015

Aula Schumana
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Zarezerwuj miejsce

Zarezerwuj miejsce dla:


Rodzaj uczestnictwa:


Dane zamawiającego

Imię:
Nazwisko:
Email:
 
Dotyczy firm:
Firma / Instytucja:
NIP:
Stanowisko:
Adres:
Kod / Miejscowość:
-
Telefon:
Fax:
Przedział zatrudnienia:
Uwagi:Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wysłane zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Cena za uczestnictwo w Kongresie, bez warsztatu wynosi 549 zł brutto.
 • Cena za uczestnictwo w Kongresie oraz w jednym wybranym warsztacie wynosi 599 zł brutto.
 1. Warunkiem uczestnictwa w kongresie jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników kongresu.
 3. Podstawę płatności za kongres stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem kongresu.
 4. W przypadku zgłoszenia z jednej placówki/firmy:
  • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób - możliwa jest negocjacja ceny uczestnictwa.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 832 lub: katarzyna.andrzejak@forum-media.pl
  Uwaga! Rabaty zgłoszeń mnogich nie sumują się z innymi rabatami.
 5. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w kongresie.
 6. W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zmawiającemu fakturę VAT.
 7. Zamiast zgłoszonej osoby w kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 8. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału do dnia 22.10.2015 r. uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 9. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do dnia 22.10.2015 r. i nie wezmą udziału w kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 10. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kongresu, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty kongresu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu kongresu, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

Sponsorzy

Patronat medialny

 

Kontakt

Aby skontaktować się z nami wypełnij poniższy formularz.
Wiadomość:

Marcin Kondziela
Product Manager
marcin.kondziela@forum-media.pl
tel. 61/66 55 863